Wet elektronische handtekening

De Nederlandse wetgeving inzake de elektronische handtekening is vastgelegd in artikel 3:15a van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 3:15a van het Burgerlijk Wetboek

De Nederlandse wetgeving inzake de elektronische handtekening is sinds 21 mei 2003 vastgelegd in artikel 3:15a van het Burgerlijk Wetboek. Deze wet volgt uit de Europese richtlijn 1999/93/EG. Met ingang van 1 juli 2016 is de oude richtlijn ingetrokken en vervangen door de nieuwe verordening 910/2014. Vanaf 1 juli 2016 zijn de wijzigingen die uit deze nieuwe Europese verordening voortvloeien doorgevoerd in de Telecommunicatiewet en in het Burgerlijk Wetboek. Voor artikel 3:15a betekent dit dat de inhoud tekstueel gewijzigd is, maar niet strekking van het artikel.

In artikel 3:15a van het Burgerlijk Wetboek worden de volgende eisen gesteld aan een elektronische handtekening, waarbij lid 2e en 2f alleen onvoorwaardelijk van toepassing zijn op gekwalificeerde elektronische handtekeningen.

  • 2a. zij is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden
  • 2b. zij maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren
  • 2c. zij komt tot stand met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden
  • 2d. zij is op zodanige wijze aan het elektronisch bestand waarop zij betrekking heeft verbonden, dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord
  • 2e. zij is gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel ss, van de Telecommunicatiewet (in artikel 1.1, onderdeel ss, van de Telecommunicatiewet staat: 'certificaat: elektronische bevestiging die gegevens voor het verifiëren van een elektronische handtekening met een bepaalde persoon verbindt en de identiteit van die persoon bevestigt')
  • 2f. zij is gegenereerd door een veilig middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel vv, van de Telecommunicatiewet (in artikel 1.1, onderdeel vv, van de Telecommunicatiewet staat: 'middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen: geconfigureerde software of hardware die wordt gebruikt om de gegevens voor het aanmaken van elektronische handtekeningen te implementeren').

Wil uw organisatie ook gekwalificeerd elektronisch kunnen ondertekenen?

En wilt u weten wat de mogelijkheden zijn en de impact is van gekwalificeerd elektronisch ondertekenen voor uw organisatie?
Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.