Wet elektronische handtekening

De Nederlandse wetgeving inzake de elektronische handtekening

De Nederlandse wetgeving inzake de elektronische handtekening is sinds 21 mei 2003 vastgelegd in artikel 3:15a van het Burgerlijk Wetboek, wat betreft de publieke sector in artikel 2:16 Algemene wet bestuursrecht.

Met ingang van 1 juli 2016 geldt de nieuwe verordening 910/2014, vanaf deze datum zijn de wijzigingen die uit deze nieuwe Europese verordening voortvloeien doorgevoerd op de relevante plaatsen in het Nederlandse recht, met name (maar niet alleen) in voornoemde artikelen.

Daarnaast speelt de rechtspraak ook een belangrijke rol voor de praktijk. De vraag is vaak namelijk welk soort digitale handtekening gebruikt moet worden. Bijvoorbeeld in het kader van een arbeidsovereenkomst, waar de tekst van de wet een schriftelijkheidsvereiste bevat. Inmiddels heeft de rechter dit vereiste aldus uitgelegd, dat aan schriftelijk ook in geval van een (geavanceerde) digitale handtekening is voldaan mits op de juiste wijze toegepast. Datzelfde geldt in de publieke sector bijvoorbeeld voor rechterlijke uitspraken waar eveneens een geavanceerde handtekening kan worden gebruikt.

In artikel 3:15a van het Burgerlijk Wetboek worden de volgende eisen gesteld aan een elektronische handtekening, waarbij lid 2e en 2f alleen onvoorwaardelijk van toepassing zijn op gekwalificeerde elektronische handtekeningen.

 

  • 2a. zij is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden
  • 2b. zij maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren
  • 2c. zij komt tot stand met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden
  • 2d. zij is op zodanige wijze aan het elektronisch bestand waarop zij betrekking heeft verbonden, dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord
  • 2e. zij is gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel ss, van de Telecommunicatiewet (in artikel 1.1, onderdeel ss, van de Telecommunicatiewet staat: 'certificaat: elektronische bevestiging die gegevens voor het verifiëren van een elektronische handtekening met een bepaalde persoon verbindt en de identiteit van die persoon bevestigt')
  • 2f. zij is gegenereerd door een veilig middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel vv, van de Telecommunicatiewet (in artikel 1.1, onderdeel vv, van de Telecommunicatiewet staat: 'middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen: geconfigureerde software of hardware die wordt gebruikt om de gegevens voor het aanmaken van elektronische handtekeningen te implementeren').

Wilt u ook gekwalificeerd elektronisch kunnen ondertekenen?

Benieuwd naar de mogelijkheden en de impact van gekwalificeerd elektronisch ondertekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.