ARAG en Zynyo gaan partnership aan

3 augustus 2020

De Legal Tech Studio van ARAG biedt start-ups & scale-ups binnen de juridische sector een omgeving om tot volle wasdom te komen. Het netwerk van het Duitse familiebedrijf, evenals de expertise van de ruim vijfhonderd juristen die er werkzaam zijn, helpt daarbij.

ARAG en Zynyo gaan partnership aan

“Naast het feit dat we hier innovaties voor de juridische wereld stimuleren, verbeteren en verbreden we ook onze eigen dienstverlening. We willen mensen helpen snel en eenvoudig juridische problemen op te lossen. Dat doen we met services die juridisch advies nog makkelijker en toegankelijker maken. Tegelijkertijd willen we als werkgever aantrekkelijker zijn voor jonge juristen”, aldus Richard Faas, director of innovation.

De legaltech-oplossing van scale-up Zynyo helpt bedrijven beter digitaal en papierloos te opereren, ook voor het ondertekenen van (juridische) documenten. Met de thuiswerksituatie die voor velen geldt, is het soepel laten verlopen van ondertekening relevanter dan ooit. Ook vanuit economisch oogpunt.

Faas is gelukkig met de nieuwe samenwerkingen. “Zynyo heeft in korte tijd bewezen actuele en belangrijke thema’s binnen de sector goed aan te pakken. De nieuwe samenwerkingsvormen die door COVID-19 snel ontwikkelen, versnellen de vraag naar dit soort high tech-oplossingen. ARAG investeert daar met volle overtuiging in.”

Over ARAG Legal Tech Studio
De ARAG Legal Tech Studio is opgezet vanuit de overtuiging om voor iedereen het recht toegankelijker te maken. Jaarlijks selecteert ARAG zes legal tech start-ups & scale-ups en staat de bedrijven bij met kennis, schaal en financiering. Het gaat naast Zynyo om JanusID, Appjection, Adapting, Appeal en Regulatory Lab. Met deze samenwerkingen wil ARAG - samen met de start-ups & scale-ups - het bestaande productportfolio verrijken, nieuwe businessmodellen ontwikkelen en interne processen versnellen.
www.legaltechfactory.com

Over ARAG
ARAG is een onafhankelijke rechtsbijstandverzekeraar en juridisch dienstverlener. ARAG maakt het recht toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. De ambitie van ARAG is om de beste juridische probleemoplosser van Nederland te zijn. Klanttevredenheid en kwaliteit van dienstverlening zijn hierbij de uitgangspunten. ARAG Nederland maakt onderdeel uit van de ARAG Groep, een van oorsprong Duits familiebedrijf dat met 4.500 medewerkers actief is in 16 Europese landen, Australië, de Verenigde Staten en Canada. Met bijna 800 professionals in Nederland werkt ARAGj vanuit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Leusden en Roermond.

www.arag.nl