Over Zynyo

Zynyo maakt veilig, rechtsgeldig en verantwoord digitaal ondertekenen eenvoudig en toegankelijk voor iedereen

Onze visie is dat het rechtsgeldig digitaal ondertekenen de laatste stap is in het volledig automatiseren van documentafhandeling. En daarmee een grote stap in de volledige digitalisering van organisaties.

Digitaal ondertekenen gaat in de komende jaren een snelle ontwikkeling doormaken waarbij betrouwbaarheid, veiligheid en rechtsgeldigheid nagevolgd moeten worden. Het is de missie van Zynyo om rechtsgeldig, veilig en verantwoord digitaal ondertekenen van documenten voor iedereen toegankelijk en haalbaar te maken. Om dit te kunnen zijn drie pijlers van groot belang; platform, policy en partnership. Dit zijn onze uitgangspunten bij alles wat we doen, ontwerpen en ontwikkelen.

Platform

De eerste pijler is het platform. Onze voorstelling van het perfecte platform voor digitaal ondertekenen heeft een hoge beschikbaarheid en kan tevens grote volumes handtekeningen verwerken. Geen wachttijden voor onze klanten. Het platform heeft een flexibele configuratie zodat we zowel op wensen van onze klanten, als op veranderende wetgeving adequaat kunnen inspelen. Er kan gebruik worden gemaakt van alle beschikbare en betrouwbare authenticatiemiddelen. En het platform is een eigen ‘in house’ high-end schaalbare infrastructuur waarmee zowel Zynyo als de klanten van Zynyo klaar zijn voor een toekomst met rechtsgeldig digitaal ondertekenen.

Policy

Als we spreken over de tweede pijler; policy, dan willen we daarmee aangeven dat de dienstverlening van Zynyo te allen tijde moet voldoen aan álle wet- en regelgeving, zowel nationaal als internationaal. Ook betekent dit dat we eigen certificaten hanteren en beheren. Maar ook de certificaten voor onze klanten kunnen beheren. En policy staat ervoor dat we altijd ondertekenen met de juiste vereiste betrouwbaarheidsniveaus.

Partnership

Partnership staat voor de relatie en omgang die wij hebben met onze klanten en partners. Uitgangspunt bij de integratie van digitaal ondertekenen is het bestaande klantproces i.c.m. de eisen vanuit de wet. We willen dat het aansluiten op ons platform eenvoudig gaat zonder grote impact voor onze klanten. Daarnaast moeten nieuwe functionele wensen en eisen snel beschikbaar zijn en willen we een kennispartner zijn voor business partners.