Branches

De digitale handtekening biedt voor iedere branche vele voordelen

Het gebruik van digitale handtekeningen kent veel voordelen voor iedere branche. Niet alleen is digitaal ondertekenen goedkoper dan het gebruiken van de natte handtekening, ook is er meer controle en grip op het hele tekenproces. En die voordelen zijn er voor alle ondertekende partijen.

Accountancy

Onderwijs

Zorg

Bouw

Vastgoed

Gemeenten

Woningcorporaties

Natuurlijk zijn er ook branche-specifieke redenen om digitaal te ondertekenen. Zo is het in de bouwbranche een noodzakelijk kwaad om steeds effectiever en kostenefficiënter te werken. Het digitaliseren van documentstromen en het gebruik van specifieke toepassingen daarvoor zijn een kritische voorwaarde voor overleven.

In het onderwijs dienen verschillende documenten te worden ondertekend door veel verschillende partijen zoals studenten, begeleiders, ouders, onderwijsinstellingen en stagebedrijven. Het is voor de onderwijsinstellingen erg kosten- en tijdrovend om te zorgen dat alle partijen tijdig ondertekenen. Hier biedt digitaal ondertekenen soulaas.

In de zorgsector gaat de digitalisering in ras tempo. Zorgprofessionals werken steeds meer met een tablet en mobiele telefoons om dossiers in te zien en om te rapporteren. Maar ook familie van cliënten kunnen zo de zorgplannen online inzien. De volgende stap in deze ontwikkeling is de mogelijkheid om ook zorgplannen en andere documenten digitaal te ondertekenen.

Jaarlijks worden in Nederland 200.000 keer corporatiewoningen betrokken en verlaten. Dat brengt een veelvoud aan handtekeningen met zich mee. Woningcorporaties, oude huurders en nieuwe huurders zijn gebaat bij een snelle en zorgvuldige afhandeling van verlaten en betrekken de oude en de nieuwe woning. Digitaal ondertekenen biedt de woningcorporaties - en alla andere ondertekenaars - hierbij veel voordelen.

Zaakgericht werken is al jaren een belangrijk thema voor alle gemeenten in Nederland. En landelijk is afgesproken dat de gemeentelijke dienstverlening vanaf 1 januari 2017 volledig digitaal moet verlopen. Belangrijke onderwerp bij de ontwikkeling van het zaakgericht werken is het gebruik van digitale handtekeningen.

Voor alle branches geldt dat het digitaal ondertekenen van arbeidsovereenkomsten wettelijk met een gekwalificeerde digitale handtekening moet worden gezet.