Bouw

Het digitaliseren van documentstromen zijn een kritische voorwaarde om succesvol te ondernemen in de bouwsector

Veranderingen in de bouw gaan razendsnel. Er wordt steeds effectiever en kostenefficiënter gewerkt. Zowel binnen het eigen bedrijf als in de gehele supply chain. Het digitaliseren van documentstromen en het gebruik van specifieke toepassingen daarvoor zijn een kritische voorwaarde.

Het gebruik van digitale handtekeningen biedt veel voordelen voor organisaties binnen sectoren, waar veel wettelijke, bestuurlijke of procedurele goedkeuringsprocessen zijn vereist. Zo kunnen in de bouw makkelijk extra besparingen worden gerealiseerd.

Sinds het invoeren van de Aanbestedingswet 2012 kan een aanbestedende dienst een aanbesteding volledig digitaal laten verlopen. Dit heeft grote voordelen voor de inschrijvers. De administratieve lasten verminderen daardoor aanzienlijk. Zo gaan sinds 1 september 2015 alle aanbestedingen van de inkoopdomeinen Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) al via een digitale aanmelding en inschrijving, die uitsluitend geldig zijn met (gekwalificeerde) digitale handtekening.

Wie in de bouw effectief en kostenefficiënt wil werken, ondertekent contracten zoals overeenkomsten voor de inzet van ZZP-ers, coördinatie-overeenkomsten, raamovereenkomsten met onderaannemers, bouwteamovereenkomsten en andere documenten digitaal. Naast een kostenbesparing t.o.v. de traditionele werkwijze, geeft digitaal ondertekenen grip op de gehele documentenstroom en levert digitaal ondertekenen een enorme tijdwinst op doordat documenten sneller en makkelijker gearchiveerd kunnen worden.

Het gebruik van geavanceerde- of gekwalificeerde digitale handtekeningen in de bouw kan doorgaans worden geïntegreerd in de bestaande toepassingen. Een kleine uitbreiding van de interfaces is vaak al voldoende om digitaal te kunnen ondertekenen. Hierdoor wordt het werken met digitale handtekeningen snel geadopteerd in de bestaande processen. Er zijn geen speciale opleidingen of trainingen nodig voor de medewerkers.

Kosten besparen

Wilt u weten hoeveel uw bouworganisatie kan besparen door het gebruik van digitale handtekeningen? Gebruik dan onze rekenmodule!