Woningcorporaties

Kostenbesparing door het efficiënt inrichten van processen, dankzij de elektronische handtekening

In Nederland zijn bijna 400 woningcorporaties en woningbouwverenigingen actief. Jaarlijks worden 200.000 keer corporatiewoningen betrokken en verlaten, gemiddeld zijn dat 2 woningen per corporatie of vereniging per dag. Woningcorporaties, oude huurders en nieuwe huurders zijn gebaat bij een snelle en zorgvuldige afhandeling bij het verlaten en betrekken van de oude en de nieuwe woning.

Woningcorporaties en woningbouwverenigingen staan voor een grote uitdaging als het gaat om het efficiënt inrichten van klantprocessen. Een logische volgende stap in de hele digitalisering van de processen is het invoeren van digitale handtekeningen. Niet alleen voor huurovereenkomsten en overdrachtsdocumenten, maar ook voor bijvoorbeeld het ondertekenen van alle overeenkomsten met ketenpartners en leveranciers en het verwerken van schademeldingen en onderhoudsbonnen.

De geavanceerde digitale handtekening volstaat in veel gevallen, is rechtsgeldig en heeft een hoge mate van betrouwbaarheid. Slechts in sommige gevallen is de gekwalificeerde digitale handtekening benodigd. Zynyo levert hiervoor een platform dat geschikt is voor alle typen documentstromen op alle benodigde betrouwbaarheidsniveaus.

"Na een grondige analyse van de onderteken applicatie op functionaliteit en rechtzekerheid hebben wij voor Zynyo gekozen. Zij bleken te voldoen aan onze hoge eisen op het gebied van security en dataprotectie. Zo kunnen wij onze bedrijfsprocessen - met name op het gebied van verhuur - verder digitaliseren en efficiënter maken."

— Jos Verboom, Informatieadviseur ICT, Waterweg Wonen

Het gebruik van geavanceerde- of gekwalificeerde digitale handtekeningen voor woningcorporaties kan doorgaans worden geïntegreerd in de bestaande toepassingen. Een kleine uitbreiding van de gebruikte interfaces is vaak al voldoende. Hierdoor wordt het werken met digitale handtekeningen snel geadopteerd in de bestaande processen.

Er zijn geen speciale opleidingen of trainingen nodig voor de medewerkers. Uiteraard is het ook mogelijk een Zynyo applicatie, gekoppeld aan onze Zynyo signingservice software, voor digitaal ondertekenen te gebruiken naast de gebruikte toepassingen.

Kostenbesparing berekenen

Wilt u weten hoeveel uw woningbouwcorporatie kan besparen door het gebruik van digitale handtekeningen? Gebruik dan onze rekenmodule!