Woningcorporaties

Kostenbesparing door het efficiënt inrichten van processen, dankzij de elektronische handtekening

In Nederland zijn bijna 400 woningcorporaties en woningbouwverenigingen actief. Jaarlijks worden 200.000 keer corporatiewoningen betrokken en verlaten, gemiddeld zijn dat 2 woningen per corporatie of vereniging per dag. Woningcorporaties, oude huurders en nieuwe huurders zijn gebaat bij een snelle en zorgvuldige afhandeling bij het verlaten en betrekken van de oude en de nieuwe woning.

woningcorporatie sluit deal door digitaal ondertekenen

Woningcorporaties en woningbouwverenigingen staan momenteel voor een aanzienlijke uitdaging met betrekking tot de efficiënte inrichting van klantprocessen. In dit tijdperk van voortschrijdende digitalisering is het implementeren van digitale handtekeningen een natuurlijke volgende stap om deze processen te optimaliseren. Dit omvat niet alleen het gebruik van digitale handtekeningen voor huurovereenkomsten en overdrachtsdocumenten, maar ook voor diverse andere toepassingen, zoals het elektronisch ondertekenen van overeenkomsten met ketenpartners en leveranciers, en het vereenvoudigen van het proces voor het melden van schades en het indienen van onderhoudsbonnen. Dit is een cruciale ontwikkeling die niet alleen de efficiëntie zal vergroten, maar ook de algehele ervaring van huurders en samenwerkingspartners zal verbeteren.

De geavanceerde digitale handtekening volstaat in veel gevallen, is rechtsgeldig en heeft een hoge mate van betrouwbaarheid. Slechts in sommige gevallen is de gekwalificeerde digitale handtekening benodigd. Zynyo levert hiervoor een platform dat geschikt is voor alle typen documentstromen op alle benodigde betrouwbaarheidsniveaus.

"Na een grondige analyse van de onderteken applicatie op functionaliteit en rechtzekerheid hebben wij voor Zynyo gekozen. Zij bleken te voldoen aan onze hoge eisen op het gebied van security en dataprotectie. Zo kunnen wij onze bedrijfsprocessen - met name op het gebied van verhuur - verder digitaliseren en efficiënter maken."

— Jos Verboom, Informatieadviseur ICT, Waterweg Wonen

Het gebruik van geavanceerde- of gekwalificeerde digitale handtekeningen voor woningcorporaties kan doorgaans worden geïntegreerd in de bestaande toepassingen. Een kleine uitbreiding van de gebruikte interfaces is vaak al voldoende. Hierdoor wordt het werken met digitale handtekeningen snel geadopteerd in de bestaande processen.

Er zijn geen speciale opleidingen of trainingen nodig voor de medewerkers. Uiteraard is het ook mogelijk een Zynyo applicatie, gekoppeld aan onze Zynyo signingservice software, voor digitaal ondertekenen te gebruiken naast de gebruikte toepassingen.

Kostenbesparing berekenen

Wilt u weten hoeveel uw woningbouwcorporatie kan besparen door het gebruik van digitale handtekeningen? Gebruik dan onze rekenmodule!