Digitale handtekening

Een digitale of elektronische handtekening biedt zekerheid en integriteit

Digitale handtekening

Een digitale handtekening of elektronische handtekening is een digitale versie van een handgeschreven of natte handtekening en bestaat uit digitale gegevens die zijn vastgehecht aan een digitaal document. Een digitale handtekening regelt zekerheid over de wilsuiting en de identiteit van de ondertekenaars en zekerheid dat het ondertekende document niet meer gewijzigd wordt.

Drie soorten digitale handtekeningen

De Nederlandse wet volgt de Europese wet (eIDAS) en kent 3 soorten digitale handtekeningen:

  1. De gewone digitale handtekening
  2. De geavanceerde digitale handtekening
  3. De gekwalificeerde digitale handtekening

 

Elk soort digitale handtekening lichten we hieronder kort toe:

Gewone elektronische handtekening

Een gewone (niet-gekwalificeerde) elektronische handtekening is een handtekening die gekoppeld is aan andere digitale gegevens, bijvoorbeeld een document of een e-mail. Deze gewone digitale handtekening wordt gebruikt om de identiteit van de ondertekenaar aan te geven. Echter heeft deze vorm van digitale handtekening weinig tot geen juridische waarde, omdat de werkelijke identiteit van de ondertekenaar niet is vast te stellen. Bovendien is deze vorm van digitale handtekening makkelijk te vervalsen en is het mogelijk om achteraf wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van het bijbehorende document. Een gewone digitale handtekening is bijvoorbeeld een gescande handgeschreven handtekening of een handtekening die met de muis wordt gemaakt (een zogenoemde muishandtekening).

Geavanceerde elektronische handtekening

De geavanceerde elektronische handtekening biedt, onder bepaalde voorwaarden, volledige rechtsgeldigheid voor te ondertekenen documenten. Een groot voordeel van de geavanceerde elektronische handtekening ten opzichte van de gekwalificeerde elektronische handtekening is, dat deze op een laagdrempelige wijze kan worden toegepast op de meeste te ondertekenen documenten, zonder hierbij afbreuk te doen aan de rechtsgeldigheid. Hierbij kan de verzender van het document niet alleen zelf digitaal ondertekenen, maar kan hij ook zijn klanten op een relatief eenvoudige wijze digitaal laten ondertekenen binnen hetzelfde systeem, waardoor het ondertekenproces in het geheel digitaal kan worden afgehandeld. Meer over de geavanceerde elektronische handtekening.

Gekwalificeerde elektronische handtekening

De gekwalificeerde digitale of elektronische handtekening is gelijkgesteld aan de handgeschreven of natte handtekening. Deze heeft dan ook dezelfde juridische waarde. De gekwalificeerde elektronische handtekening wordt gezet met een gekwalificeerd persoonsgebonden PKI certificaat. Deze digitale handtekening is vereist voor documenten met grote rechtsgevolgen, zoals bijvoorbeeld notariële akten, hypotheekakten, verzekeringspolissen en in sommige gevallen voor arbeidsovereenkomsten. Meer over de gekwalificeerde elektronische handtekening.

Betrouwbaarheid elektronische handtekening

De rechtsgeldigheid zegt veel over de betrouwbaarheid van elektronische handtekeningen. De geavanceerde elektronische handtekening en de gekwalificeerde elektronische handtekening kunnen als betrouwbaar worden beschouwd. Bij beide types digitale handtekening kunt u er vanuit gaan dat de ondertekenaar diegene is die moet ondertekenen (identiteit). En dat de ondertekende documenten na tekenen niet meer gewijzigd kunnen worden (integriteit). Voor de gewone digitale handtekening (bijvoorbeeld een muishandtekening of een ingescand plaatje) geldt dit helaas niet. Deze kan daarom niet als betrouwbaar worden beschouwd.

Bekijk ook: Digitale handtekening volgens de Rijksoverheid.

Europees gebruik digitale handtekening

Sinds 23 juli 2014 bestaat de Europese verordening (EU) nr. 910/2014 die betrekking heeft op het gebruik van de digitale handtekening. Deze verordening borgt dat in alle EU landen dezelfde wetgeving t.a.v. elektronische handtekeningen geldt en dat alle EU landen elkaars elektronische handtekeningen erkennen. Het is ieder EU land wel toegestaan om hierop eigen aanvullende wetgeving toe te passen. In Nederland is dat de wet elektronische handtekening. Vergelijk het maar met het internationale gebruik van paspoorten. Elk land geeft zijn eigen paspoort uit. En volgens de eigen wetgeving. Deze paspoorten zijn per land verschillend maar worden wel door elk land geaccepteerd, omdat ze voldoen aan de internationale afspraken.