Digitale handtekening

Een digitale of elektronische handtekening biedt zekerheid en integriteit

Soorten handtekening

Een digitale handtekening of elektronische handtekening is een digitale versie van een handgeschreven of natte handtekening en bestaat uit digitale gegevens die zijn vastgehecht aan een digitaal document. Een elektronische handtekening regelt zekerheid over de wilsuiting en de identiteit van de ondertekenaars en zekerheid dat het ondertekende document niet meer gewijzigd wordt.

Drie soorten digitale handtekeningen

De Nederlandse wet volgt de Europese wet (eIDAS) en kent 3 soorten elektronische handtekeningen:

  1. De gewone digitale handtekening
  2. De geavanceerde digitale handtekening
  3. De gekwalificeerde digitale handtekening

Gewone elektronische handtekening

Een gebruikelijke, niet-gekwalificeerde elektronische handtekening is een handtekening die wordt geassocieerd met andere digitale gegevens, zoals een document of een e-mail. Deze alledaagse elektronische handtekening dient om de identiteit van de ondertekenaar aan te duiden. Niettemin bezit deze variant van elektronische handtekening beperkte juridische waarde, aangezien de feitelijke identiteit van de ondertekenaar niet te verifiëren is. Bovendien is deze handtekeningvorm uitermate kwetsbaar voor vervalsing en het achteraf aanpassen van de inhoud van het bijbehorende document is goed mogelijk. Een gewone elektronische handtekening omvat bijvoorbeeld een gescande handgeschreven signatuur of een handtekening die met behulp van een muis wordt gecreëerd (een zogenaamde muishandtekening).

Geavanceerde elektronische handtekening

De geavanceerde elektronische handtekening, onder specifieke voorwaarden, verleent volledige rechtsgeldigheid aan de te ondertekenen documenten. Een belangrijk voordeel van de geavanceerde elektronische handtekening in vergelijking met de gekwalificeerde elektronische handtekening is dat deze op een gebruiksvriendelijke wijze kan worden toegepast op de meeste te ondertekenen documenten, zonder afbreuk te doen aan hun juridische geldigheid. De afzender van het document kan niet alleen zelf digitaal ondertekenen, maar kan tevens zijn cliënten op een relatief eenvoudige manier digitaal laten ondertekenen binnen hetzelfde systeem, wat het volledige onderteken proces moeiteloos digitaal maakt.

Gekwalificeerde elektronische handtekening

De gekwalificeerde digitale of elektronische handtekening is gelijkgesteld aan de handgeschreven of natte handtekening. Deze heeft dan ook dezelfde juridische waarde. De gekwalificeerde elektronische handtekening wordt gezet met een gekwalificeerd persoonsgebonden PKI certificaat. Deze handtekening is vereist voor documenten met grote rechtsgevolgen, zoals bijvoorbeeld notariële akten, hypotheekakten, verzekeringspolissen en in sommige gevallen voor arbeidsovereenkomsten. Meer over de gekwalificeerde elektronische handtekening.

Betrouwbaarheid elektronische handtekening

De rechtsgeldigheid zegt veel over de betrouwbaarheid van elektronische handtekeningen. De geavanceerde elektronische handtekening en de gekwalificeerde elektronische handtekening kunnen als betrouwbaar worden beschouwd. Bij beide types kunt u er vanuit gaan dat de ondertekenaar diegene is die moet ondertekenen (identiteit). En dat de ondertekende documenten na tekenen niet meer gewijzigd kunnen worden (integriteit). Voor de gewone  handtekening (bijvoorbeeld een muishandtekening of een ingescand plaatje) geldt dit helaas niet. Deze kan daarom niet als betrouwbaar worden beschouwd.

Bekijk ook: De Rijksoverheid.

Europees gebruik digitale handtekening

Sinds 23 juli 2014 bestaat de Europese verordening (EU) nr. 910/2014 die betrekking heeft op het gebruik van de digitale handtekening. Deze verordening borgt dat in alle EU landen dezelfde wetgeving t.a.v. elektronische handtekeningen geldt en dat alle EU landen elkaars elektronische handtekeningen erkennen. Het is ieder EU land wel toegestaan om hierop eigen aanvullende wetgeving toe te passen. In Nederland is dat de wet elektronische handtekening. Vergelijk het maar met het internationale gebruik van paspoorten. Elk land geeft zijn eigen paspoort uit. En volgens de eigen wetgeving. Deze paspoorten zijn per land verschillend maar worden wel door elk land geaccepteerd, omdat ze voldoen aan de internationale afspraken.