SIDN en Zynyo maken ondertekenen met IRMA beschikbaar

6 augustus 2021

SIDN, de beheerder van het .nl-domeinen en een van de drijvende krachten achter de privacyvriendelijke identiteitsoplossing IRMA, sluit een partnership met Zynyo, het platform voor digitaal ondertekenen. Met de koppeling van de IRMA-applicatie aan het platform van Zynyo bundelen de twee bedrijven hun krachten om, met gedeelde kennis en expertise, klanten nog beter van dienst te zijn met digitale toepassingen voor hun bedrijfsprocessen.

SIDN en Zynyo maken ondertekenen met IRMA beschikbaar

Digitaal ondertekenen met respect voor privacy als uitgangspunt.

Over IRMA
IRMA staat voor ‘I Reveal My Attributes’. Met de IRMA-app kunnen gebruikers op een makkelijke en veilige manier online inloggen, zichzelf kenbaar maken, toestemmingen geven en ondertekenen. De gratis IRMA-app stelt gebruikers in staat zelf identiteitskenmerken op te halen via hun smartphone en alleen de noodzakelijke kenmerken te delen met of te tonen aan partijen die iets van hen willen weten. De persoonsgegevens staan alleen op de smartphone van de gebruiker en worden nergens centraal beheerd. Met IRMA beheert iedereen zelf zijn digitale ID-bewijzen, zoals we dat ook doen met een fysiek paspoort en rijbewijs. Deze aanpak wordt ook wel ‘Self-Sovereign Identity’ (SSI) genoemd: alleen u bepaalt wanneer en met wie u persoonsgegevens deelt.

Door de privacyvriendelijke decentrale opslag van de persoonsgegevens en de veilige techniek, is er een sterk toenemende interesse van bedrijven en publieke organisaties in IRMA.

Onderteken met IRMA
“Zynyo is doorlopend bezig nieuwe authenticatiemogelijkheden aan haar platform toe te voegen om het digitaal ondertekenen steeds toegankelijker en betrouwbaarder te maken. Met IRMA hebben we opnieuw een bijzonder authenticatiemiddel toegevoegd aan ons platform waarbij data uit verschillende bronnen geraadpleegd kan worden die specifiek toehoren aan de ondertekenaar,” aldus Michiel Geerdink, CEO van Zynyo.

IRMA biedt verscheidene mogelijkheden om het digitaal ondertekenen te verrijken met aanvullende relevante informatie. Naast de identiteitsgegevens rechtstreeks uit het basisregister persoonsgegevens (voornaam, achternaam, geboortedatum, woonplaats) kan via andere attributen die toegevoegd zijn aan de IRMA-app additionele informatie uit betrouwbare bronnen geraadpleegd worden. Van bijvoorbeeld het vaststellen van de tekenbevoegdheid via het KvK-attribuut, het ondertekenen van een huurcontract met persoonsgegevens of onderwijspapieren ondertekenen met een studentnummer.

Arjan Middelkoop, commercieel directeur van SIDN: “De integratie van IRMA in Zynyo is een goed voorbeeld van de vele mogelijkheden die IRMA biedt. IRMA biedt bedrijven en instellingen de zekerheid dat ze te maken hebben met de enige juiste ondertekenaar en de ondertekenaar de privacy waar hij recht op heeft. Wij geloven dat IRMA de meest integere en betrouwbare oplossing is voor een publiek en privaat identificatiesysteem waarbij de privacy van de gebruiker centraal staat.”

Over SIDN
IRMA powered by SIDN is de samenwerking tussen SIDN en de stichting achter IRMA, Privacy by Design. De samenwerking is gericht op het verder ontwikkelen van het privacyvriendelijke identiteitsplatform IRMA. SIDN is beheerder van de .nl-domeinen en werkt al jaren aan de veiligheid en toegankelijkheid van het internet in Nederland en versterkt IRMA met dezelfde zekerheden die ze leveren voor het .nl-domein. Een veilige en bruikbare digitale identiteit voor individuen en organisaties is van publiek belang. Daarom is IRMA opensource en wordt er gewerkt zonder winstoogmerk.

Over Zynyo
Zynyo is expert op het gebied van digitale identiteit- en ondertekening services. Veilig, rechtsgeldig en betrouwbaar digitaal ondertekenen, zowel gekwalificeerd als geavanceerd vanuit de cloud. Het is de missie van Zynyo om rechtsgeldig, veilig en verantwoord digitaal ondertekenen van documenten voor iedereen toegankelijk en haalbaar te maken. Zynyo biedt met haar diensten een volledige functionaliteit voor digitaal ondertekenen en online identiteit. Met ons platform is het mogelijk om volgens de Nederlandse en Europese wetgeving (eIDAS) digitaal documenten te ondertekenen op alle gewenste niveaus; eenvoudig, geavanceerd en gekwalificeerd.

Meer weten over de mogelijkheden? We helpen u graag!