Gekwalificeerde elektronische handtekening

Net zo krachtig als de handgeschreven of natte handtekening

De gekwalificeerde digitale handtekening is gelijkgesteld aan de handgeschreven of natte handtekening en heeft dezelfde juridische waarde. Deze handtekening wordt altijd gezet met een gekwalificeerd persoonsgebonden PKI certificaat.

Dit type handtekening is vereist voor documenten met grote rechtsgevolgen, zoals notariële akten, hypotheekakten, verzekeringspolissen en in sommige gevallen voor arbeidsovereenkomsten. De gekwalificeerde elektronische handtekening is vereist voor documenten met grote rechtsgevolgen, zoals notariële akten, gepubliceerde jaarstukken en verzekeringspolissen.

Persoonsgebonden PKI certificaat

Wanneer u gebruik wilt maken van een gekwalificeerde elektronische handtekening heeft u een persoonsgebonden of organisatiegebonden PKI-certificaat nodig ter authenticatie. Dit certificaat garandeert in hoogste mate uw identiteit als ondertekenaar. Tevens wordt ieder ondertekend document mede-verzegeld (en kan daardoor niet meer worden aangepast) met uw eigen PKI-certificaat. Dit gebeurt naast de verzegeling door de signing service provider van het document.

Let op! EU PKI-certificaat verplicht!

Volgens eIDAS moet bij gekwalificeerde en geavanceerde elektronische handtekeningen gebruik worden gemaakt van PKI certificaten die in de Europese Unie zijn uitgegeven. Let hierop bij de keuze van uw signing service provider.

Gekwalificeerd en geavanceerd op één document

Het is mogelijk dat er op één document gekwalificeerde en geavanceerde elektronische handtekeningen staan. Dat heeft te maken met het gebruik van de certificaten. Wanneer u een bepaald document ondertekent met uw eigen PKI-certificaat, zet u een gekwalificeerde elektronische handtekening. Anderen ondertekenaars, die geen eigen PKI certificaat bezitten, zetten dan een geavanceerde elektronische handtekening.

Gekwalificeerd ondertekenen met Zynyo

Zynyo maakt het mogelijk dat uw organisatie en uw medewerkers gekwalificeerd elektronisch kunnen ondertekenen. We beschikken over alle benodigde webbased ondertekensoftware. Daarnaast beschikt u met Zynyo over betrouwbare authenticatiemiddelen zoals DigiD, eHerkenning, iDIN en met je paspoort, ter authenticatie van de verschillende ondertekenaars.

Waarom Zynyo? 5 redenen:

✓ Gekwalificeerd én geavanceerd ondertekenen
✓ Compliant aan álle wet- en regelgeving
✓ Persoons- en organisatiegebonden PKI certificaten
✓ Lage kosten o.b.v. werkelijk gebruik
✓ Snelle integratie van onze webbased software

Ook gekwalificeerd elektronisch ondertekenen?

Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvende afspraak.