Digitaal ondertekenen is MVO

Het gebruik van digitale handtekeningen draagt bij aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het gebruik van digitale handtekeningen draagt bij aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Of duurzaam ondernemen zoals dat vaak in het MKB wordt genoemd. Bij MVO draait het om de triple-P-benadering, Profit, People en Planet.

En met name deze laatste, de verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van het milieu, wordt door het gebruik van digitale handtekeningen onderschreven. Niet alleen wordt er minder papier verbruikt bij het gebruik van digitale handtekeningen. Ook wordt het verzenden van documenten tot nul gereduceerd. En dat is weer goed voor bijvoorbeeld de reductie van CO2 uitstoot.

Daarnaast wordt het aantal administratieve handelingen sterk verminderd door het gebruik van digitale handtekeningen. Denk hierbij aan het opsturen van contracten, het nabellen van contractanten, het (willen) wijzigen van contracten tijdens het ondertekenproces of het maken van kopieën of scans voor de eigen administratie. En dat scheelt u een hoop energie én tijd.

Triple P staat voor People, Planet en Profit. Het is een manier om aan te geven dat bedrijven op alle vlakken duurzaam bezig zijn. We lichten de 3 P’s kort toe:

  • People: Men houdt altijd rekening met het welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Denk aan investeren in personeel, diversiteit, mensenrechten en kinderarbeid,
  • Planet: Men houdt bij alle bedrijfsactiviteiten rekening met het milieu. Bijvoorbeeld door verstandig met energieverbruik om te gaan of afval te scheiden,
  • Profit: Naast de omzet en winst van het bedrijf, kijkt men ook naar de economische effecten die de bedrijfsactiviteiten op de directe omgeving hebben. Denk aan werkgelegenheid, infrastructuur en sponsoring.