Online identificatie goedgekeurd door DNB

7 mei 2021

In mei 2020 is de Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de ‘Europese anti-witwasrichtlijn’ of ‘AML5’) gewijzigd, waardoor het mogelijk wordt gemaakt dat bij het cliëntenonderzoek ook gebruik kan worden gemaakt van elektronische identificatiemiddelen om de identiteit van de cliënt vast te stellen en te verifiëren.

Online identificatie goedgekeurd door DNB

De Nederlandsche Bank heeft op 29 april 2021 ter verduidelijking de Q&A over elektronische identificatiemiddelen gepubliceerd. Goed om te zien is dat de DNB aansluiting zoekt bij de eisen rondom elektronische identificatie in de eIDAS. Daarbij worden de categorieën ‘substantieel’ en ‘hoog’ als geldig identificatiemiddel geaccepteerd. Dat betekent voor de Nederlandse markt dat meerdere middelen gebruikt kunnen worden om te voldoen aan AML5, zoals iDIN en IRMA maar ook paspoort validatie middels een smartphone app. In het segment ‘hoog’ dient identificatie door een eIDAS gekwalificeerde organisatie (QTSP) uitgevoerd te worden die daarvoor specifiek is geaccrediteerd. Dit is terug te vinden op de trusted list waar o.a. onze partners Cleverbase en QuoVadis zijn opgenomen, en welke via het Zynyo platform beschikbaar zijn.

De markt kan aan de hand van deze Q&A beter afwegen welk middel het beste past om te voldoen aan de KYC-eisen. Daarbij zal de oplossing gezocht worden in een combinatie van een rechtsgeldig middel, gebruiksgemak (zowel voor klant als technische inpasbaarheid) en kosten.

Eens van gedachte wisselen over de mogelijkheden?
Zynyo praat u graag bij!

Neem vrijblijvend contact op met Joost Hament (Head of Legal).
Aarzel niet, zekerheid is de basis.