‘Printen-ondertekenen-scannen’: Risicovol en niet rechtsgeldig!

21 mei 2022

Rechtbank Amsterdam acht op 2 februari 2022 (ECLI:NL:RBAMS:2022:793) dat een geplakt plaatje (een normale elektronische handtekening) niet geldig en geeft eiser opdracht de geldigheid ervan te bewijzen. 

‘Printen-ondertekenen-scannen’: Risicovol en niet rechtsgeldig!

In een overeenkomst staan de afspraken die partijen hebben gemaakt. Zo ook in een vaststellingsovereenkomst tussen Rituals en haar franchisenemer. Deze vaststelling was opgesteld ter beëindiging van de franchiseovereenkomst. Na ondertekening door alle partijen stuurt franchisenemer een gescand exemplaar per email aan Rituals, om naderhand de ondertekening ervan te betwisten.   

 De ondertekening vormt niet alleen een ceremonieel sluitstuk van een contract. Het heeft ook een cruciaal bewijsrechtelijk aspect: Geldige ondertekening van een overeenkomst levert dwingende bewijskracht ervan op tussen de partijen bij de overeenkomst. Dat is erg prettig als er naderhand een geschil ontstaat. Immers, je hoeft dan niet meer te procederen of er überhaupt ondertekend is, maar enkel over de inhoud van wat overeengekomen is.   

De rechtbank stelt vast dat de franchisenemer stellig betwist dat de vaststellingsovereenkomst is ondertekend door franchisenemer. Vervolgens moet de franchisegever aantonen dat dit wel het geval is. De bewijslast ligt dus bij de eiser, en niet bij degene die ontkent.  

Zonder twijfel wordt het een grote uitdaging voor Rituals om dit aan te gaan tonen. Te meer, omdat er kennelijk geen (duidelijke) indicatoren waren dat de franchisenemer niet akkoord zou zijn met de voorwaarden zoals gesteld in de vaststellingsovereenkomst. Het voorgaande toont duidelijk aan dat een zorgvuldige ondertekening van een overeenkomst een cruciale stap is bij succesvol contracteren. Daar moet niet al te lichtvaardig over worden gedacht. De kosten voor Rituals kunnen in de miljoenen lopen doordat het contract succesvol werd betwist door franchisenemer.  

Ook kun je vraagtekens stellen bij de staande praktijk (jawel, nog steeds!) van printen-tekenen-scannen van documenten. Het is daarom vanuit risico perspectief prudent om Europese wetgeving, de IDAS-Verordening, op dit punt te volgen en gebruik te maken van authenticatiemiddelen die zekerheid bieden.  

Met een gekwalificeerde digitale handtekening heb je die zekerheid en had bovendien niet Rituals maar franchisenemer moeten aantonen dat het contract niet rechtsgeldig was. Meer weten zie PKI cloudsigning van Zynyo. 

Benieuwd wat Zynyo voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact met ons op en onze experts helpen u graag verder.