Zynyo Signingservice

  • Authenticatie middelen: Ondertekenen met alle gangbare middelen mogelijk; bijvoorbeeld de zgn. ‘muishandtekening’, SMS-TAN, DigID, iDIN, of PKI-certificaten
  • Automatische opvolging: ondertekenaars kunnen automatisch een e-mail of SMS met een herinnering ontvangen, indien het te ondertekenen document niet binnen een vooraf bepaalde tijd is ondertekend. Deze e-mail en SMS zijn configureerbaar
  • Bulksigning: Ondertekenaars die meerdere documenten dienen te ondertekenen, hebben de mogelijkheid om meerdere documenten met 1 handeling te ondertekenen; het volume kent geen beperking en ondertekenaar kan zelf bepalen welke documenten met de handeling gelijktijdig worden ondertekend en welke niet. Hiervoor dient de ondertekenaar eenmalig een account aan te maken
  • Backoffice: de klant heeft toegang tot een backoffice het Zynyo Dashboard, waarin alle relevante informatie is terug te vinden, waaronder de status van de documenten die ter ondertekening zijn aangeboden
  • Akte van ondertekening: Zynyo is uniek in de mogelijkheid om de akte van ondertekening en het PKI-certificaat in het ondertekende document op te nemen. Maar het is ook mogelijk om de akte van ondertekening met PKI-certificaat los van het ondertekende document te ontvangen. Beide documenten hebben wel een identieke (hash)code zodat deze eenvoudig zijn te archiveren

 

  • Telefoonnummer hashing: Zynyo heeft een oplossing ontwikkeld om een telefoonnummer onherkenbaar te maken in de 'Akte van ondertekening'. Het telefoonnummer wordt gehashed (one way hash pseudonimiseren) met behulp van het SHA-256 hashing algoritme.
  • Sjabloon: de Zynyo signingservice is ook uitgerust met de mogelijkheid om documenten te versturen ter ondertekening waarbij de ondertekenaar nog bepaalde velden moet invullen en/of (verplicht) een veld moet aankruisen. Deze functionaliteit is bij uitstek geschikt om de benodigde informatie voor standaardformulieren digitaal te verkrijgen, en zodoende snel te kunnen verwerken
  • Paraferen: het is ook mogelijk om met de signingservice van Zynyo documenten te voorzien van een paraaf op elke pagina. Het is in te stellen dat deze paraaf met 1 handeling op alle pagina’s van het document komt of dat er per pagina een handeling verricht moet worden.
  • eSeal: ook wel ‘elektronische verzegeling’ de Zynyo signingservice kan ook documenten verzegelen met een eSeal waardoor deze documenten niet meer zijn aan te passen door de ontvanger en de ontvanger zekerheid heeft over de identiteit van de verstuurder. Dit voorkomt fraude met documenten

Begin direct met ondertekenen met de Zynyo signingservice

Neem contact met ons op. U kunt u ons bellen op +31 88 00 287 00 of bereik ons via e-mail: