Geavanceerde elektronische handtekening

Eenvoudig en snel geavanceerd elektronisch ondertekenen

De geavanceerde elektronische handtekening kan op een laagdrempelige wijze kan worden toegepast op de meeste te ondertekenen documenten, zonder afbreuk te doen aan de rechtsgeldigheid.

Hierbij kan de verzender van het document zelf digitaal ondertekenen, en kan deze ook zijn klanten en andere relaties op een relatief eenvoudige wijze digitaal laten ondertekenen binnen hetzelfde systeem. Het ondertekenproces kan zo geheel digitaal worden afgehandeld. De geavanceerde elektronische handtekening is uitermate geschikt voor ondertekening van offertes, SLA’s en opdrachtbevestigingen. De geavanceerde handtekening kan niet worden gebruikt voor het ondertekenen van arbeidsovereenkomsten (wettelijk geregeld) en documenten met grote rechtsgevolgen, zoals notariële akten, gepubliceerde jaarstukken en verzekeringspolissen. Hiervoor moet de gekwalificeerde elektronische handtekening worden gebruikt. De geavanceerde elektronische handtekening voldoet aan art 3:15a, lid 2a t/m d van het burgerlijk wetboek in Nederland.

Geavanceerd of gekwalificeerd?

De Nederlandse wet kent 3 soorten elektronische of digitale handtekeningen. De zogenoemde gekwalificeerde elektronische handtekening is van het hoogste betrouwbaarheidsniveau en heeft dezelfde juridische waarde als de handgeschreven handtekening. Echter is voor deze gekwalificeerde elektronische handtekening een persoonsgebonden of organisatiegebonden PKI-certificaat noodzakelijk. Deze worden door instanties uitgegeven die daarvoor zijn geaccrediteerd door de Nederlandse overheid. Voor het plaatsen van een geavanceerde digitale handtekening gaat de authenticatie via het certificaat van de signing service provider.

Let op! EU PKI-certificaat verplicht!

Volgens eIDAS moet bij gekwalificeerde en geavanceerde elektronische handtekeningen gebruik worden gemaakt van PKI certificaten die in de Europese Unie zijn uitgegeven. Let hierop bij de keuze van uw signing service provider.

Zynyo heeft Nederlandse PKI certificaten en voldoet daarmee aan deze eIDAS verordening.

Gekwalificeerd en geavanceerd op één document

Het is mogelijk dat er op één document gekwalificeerde en geavanceerde elektronische handtekeningen staan. Dat heeft te maken met het gebruik van de certificaten. Wanneer u een bepaald document ondertekent met uw eigen PKI-certificaat, zet u een gekwalificeerde elektronische handtekening. Anderen ondertekenaars, die geen eigen PKI certificaat bezitten, zetten dan een geavanceerde elektronische handtekening. Zij maken dan gebruik van het certificaat van de signing service provider, bij Zynyo is dat ook een PKI certificaat.

Geavanceerd ondertekenen met Zynyo

Zynyo maakt het mogelijk dat uw organisatie en uw medewerkers geavanceerd elektronisch kunnen ondertekenen. Het platform van Zynyo ondersteunt het onderteken proces zodat alle ondertekenaars bericht ontvangen, het document kunnen inzien en geïdentificeerd worden, waarna vervolgens het document en het proces wordt verzegeld via de Zynyo signingservice (stempel machine) met een PKI certificaat. Daarnaast beschikt u met Zynyo over betrouwbare authenticatie-middelen zoals iDIN, DigiD, eWallet en Paspoort validatie ter authenticatie van de verschillende ondertekenaars.

5 redenen waarom Zynyo?

✓ Geavanceerd én gekwalificeerd ondertekenen
✓ Compliant aan álle wet- en regelgeving
✓ Persoons- en organisatiegebonden PKI certificaten
✓ Lage kosten o.b.v. werkelijk gebruik
✓ Snelle integratie van onze webbased software

Ook geavanceerd elektronisch kunnen ondertekenen?

Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvende afspraak.